Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa sắc”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Các tinh thể đẳng hướng có khúc xạ kép ánh sáng nơi ánh sáng có sự phân cực khác nhau bị tinh thể bẻ cong khác nhau, và do đó theo những con đường khúc xạ khác nhau đi qua tinh thể. Những thành phần của tia sáng bị chia tách theo những đường khác nhau trong khoáng vật và truyền đi với những vật tốc khác nhau. Khi khoáng vật được quan sát ở những góc tới khác nhau, ánh sáng có sự kết hợp của những con đường khác hau và phân cực sẽ được thể hiện, mỗi loại sẽ có màu khác nhau được hấp thụ. Ở góc khác, ánh sáng đi qua tinh thể sẽ bao gồm các đường đi và sự phân cực, mỗi đường đi sẽ có màu riêng. Ánh sáng truyền quan khoáng vật sẽ có màu khác nhau khi nhìn ở những góc khác nhau, làm cho đá có vẻ như khác nhau.
 
==Danh sách các khoáng có tính đa sắc==
 
===Tía và tím===
 
*[[Amethyst]] (rất thấp): tía
*[[Andalusit]] (mạnh): nâu lục/đỏ thẫm/tía
*[[Beryl]] (trung bình): tía/không màu
*[[Corundum]] (cao): tía/cam
*[[Hypersthen]] (mạnh): tía/cam
*[[Spodumen]] ([[Kunzit]]) (mạnh): tía/trong/hồng
*[[Tourmalin]] (mạnh): tía nhạt/tía
 
===Lam===
 
*[[Aquamarine]] (trung bình): không màu-lam nhạt / lam nhạt, lam thẫm
*[[Alexandrit]] (mạnh): tía-đỏ thẫm/cam/lục
*[[Apatit]] (mạnh): vàng-lam/lam-không màu
*[[Benitoit]] (mạnh): khôgn màu / lam đậm
*[[Cordierit]] (rất mạnh): nâu xam / vàng / nâu lục / lam xám / lam đến tía
*[[Corundum]] (mạnh): tím-lam thẫm / lam nhạt-lục
*[[Iolit]] (mạnh): không màu / vàng / lam / lam thẫm-tím
*[[Topaz]] (tất thấp): không màu / lam nhạt / hồng
*[[Tourmalin]] (mạnh): lam thẫm / lam nhạt
*[[Zoisit]] (mạnh): lam / tía đỏ / lục vàng
*[[Zircon]] (mạnh): lam / trong suốt / xám
 
===Lục===
 
*[[Alexandrit]] (mạnh): đỏ thẫm / vàng / lục
*[[Andalusit]] (mạnh): lục nâu / đỏ thẫm
*[[Corundum]] (mạnh): lục / lục vàng
*[[Emerald]] (mạnh): lục / lục lam
*[[Peridot]] (thấp): lục-vàng / lục / không màu
*[[Titanite]] (trung bình): lục nâu / lục lam
*[[Tourmalin]] (mạnh): lục lam / lục nâu / lục vàng
*[[Zircon]] (thấp): nâu lục / lục
 
== Tham khảo ==
369

lần sửa đổi