Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa sắc”

Không có tóm lược sửa đổi
*[[Emerald]] (mạnh): lục / lục lam
*[[Peridot]] (thấp): lục-vàng / lục / không màu
*[[TitaniteTitanit]] (trung bình): lục nâu / lục lam
*[[Tourmalin]] (mạnh): lục lam / lục nâu / lục vàng
*[[Zircon]] (thấp): nâu lục / lục
369

lần sửa đổi