Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|'''3'''||2||1||1||0||3||2||+1
|-
|style="text-align:left;"|{{fbflag|SouthViệt VietnamNam Cộng hòa}}
|'''0'''||2||0||0||2||0||3||−3
|}