Khác biệt giữa các bản “Đất ngập nước”

Những loại hình không được xếp vào đất ngập nước ngọt nếu thời gian ngập liên tục hàng năm không đạt 3 tháng.
 
Theo đó có các lớp đất ngập nước như sau <ref>Đất ngập nước Việt Nam - hệ thống phân loại, NXB Nông Nghiệp của phân viện điều tra quy hoạch rừng II trang 72</ref>:
 
1.     Đất ngập nước mặn, ven biển, ngập thường xuyên
47

lần sửa đổi