Khác biệt giữa các bản “Đất ngập nước”

 
== Chức năng của đất ngập nước ==
{{cần nguồn tham khảo}}
=== Cung cấp nước cho sinh hoạt===
Đất ngập nước <ref>Đất ngập nước Việt Nam - hệ thống phân loại,của phân viện điều tra quy hoạch rừng II NXB Nông Nghiệp vuất bản năm 2004 trang 41</ref>là những dòng [[sông]], [[suối]], các [[hồ chứa nước]] và các thủy vực nước ngọt chính là nguồn cung cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của [[con người]]. nước ta là một nước có hệ thống sông ngòi rất [[phong phú]], nhưng tài nguyên nước mặt lại phân bố không đều trên phạm vi lãnh thổ và thường 70 - 80% lượng nước sông tập trung trong mùa lũ, còn 6-9 tháng màu hạn chỉ có 20 – 30%, làm cho tình trạng thiếu nước trở nên gay gắt hơn khi dân số ngày càng tăng và khi độ che phủ của rừng ngày càng giảm do tình trạng rừng đầu nguồn bị tàn phá. Chưa có công trình nghiên cứu nào ở [[Việt Nam]] tính đến [[giá trị]] [[kinh tế]] của đất ngập nước trong chức năng cung cấp [[nước sinh hoạt]] của người dân, nhưng nước đối với cuộc sống của con người là sự [[tồn tại]] và [[phát triển]], sẽ trở nên vô cùng quý giá, có thể không tính được thành tiền.