Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chồng giao thức”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Tưởng tượng ba máy tính ''A'', ''B'', và ''C''. ''A'' và ''B'' đều có thiết bị vô tuyến và có thể liên lạc bằng sóng điện từ theo một giao thức mạng thích hợp, chẳng hạn [[IEEE 802.11]]. ''B'' và ''C'' nối với nhau bằng cáp và trao đổi dữ liệu qua đó theo một giao thức, chẳng hạn [[Ethernet]]. Tuy nhiên, cả hai giao thức này đều không thể chuyển thông tin từ ''A'' đến ''C'', do hai máy tính này thực chất nằm trên hai mạng khác nhau. Do đó, ta cần một giao thức liên mạng để "kết nối" chúng.
 
Ta có thể kết hợp hai giao thức để tạo thành giao thức thứ ba dành cho cả việc truyền dữ liệu qua cáp và bằng sóng vô tuyến, nhưng như vậy, ta sẽ cần một siêu-giao thức cho mỗi cặp giao thức có thể. Phướng án tốt hơn là giữ nguyên các giao thức cơ bản và thiết kế một giao thức có thể hoạt động bên trên một giao thức cơ bản bất kỳ. [[IP|Giao thức Liên mạngIP]] (''Internet Protocol - IP'') là một ví dụ. Điều này tạo nên hai chồng, mỗi chồng gồm hai giao thức. Giao thức liên mạng sẽ liên lạc với từng giao thức cơ bản bằng ngôn ngữ đơn giản của giao thức đó. Các giao thức cơ bản không trực tiếp nói chuyện với nhau.
 
Tại máy tính ''A'', một yêu cầu gửi một đoạn dữ liệu tới ''C'' sẽ được chấp nhận bởi giao thức phía trên. Nó (bằng cách nào đó) biết rằng có thể gửi tới ''C'' qua trung gian ''B''. Do đó, nó lệnh cho giao thức không dây truyền gói dữ liệu tới ''B''. Tại ''B'', tầng thấp hơn sẽ chuyển gói tin lên cho giao thức liên mạng. Khi nhận ra rằng ''B'' không phải là đích cuối cùng, giao thức liên mạng sẽ lại gọi các chức năng mức thấp. Lần này, giao thức cáp được sử dụng để gửi dữ liệu đến ''C''. Tại đó, gói tin lại được chuyển lên cho giao thức phía trên. Do ''C'' là đích cuối cùng nên nó chuyển tiếp lên trên. Thông thường, một giao thức bậc cao hơn nằm trên giao thức liên mạng sẽ tiếp tục xử lý gói tin.
30.122

lần sửa đổi