Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| type = công
| owner =
| operator =Cục hàng không dân dụng BosniaBosnaHezegovinaHercegovina (BHDCA)
| city-served =
| location = Mostar
59.677

lần sửa đổi