Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Hannibal Season 2 promtional poster.jpg”

không có tóm lược sửa đổi
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= |Mô tả= |Nguồn= |Phần sử dụng= |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }})
 
Hình áp phích của phim truyền hình Hannibal
{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Bài=Hannibal (phim truyền hình)
|Bài=
|Mô tả=Áp phích phim
|Nguồn= https://www.facebook.com/photo.php?fbid=655064507849656&set=a.428128627209913.90959.383662898323153&type=1&theater
|Nguồn=
|Phần sử dụng= dùng trong thẻ của bài viết
|Phân giải thấp=
|Mục đích= Minh họa cho bài viết
|Thay thế= không
|Thông tin khác= NBC Universal
}}
== Giấy phép ==
{{Non-free poster|image has rationale=yes}}
1.668

lần sửa đổi