Khác biệt giữa các bản “Phoumi Vongvichit”

không có tóm lược sửa đổi
 
Sau khi thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tháng 12 năm 1975, Vongvichith giữ chức Phó Thủ tướng thứ hai kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thể thao và Tôn giáo. Sau Đại hội lần thứ III của LPRP vào năm 1982, Vongvichith đã trở thành một thành viên của Ủy viên Bộ chính trị với nhiệm vụ chịu trách nhiệm về giáo dục, thông tin và văn hóa. Trong năm 1986, khi Souphanouvong từ nhiệm vì lý do sức khỏe, Vongvichith trở thành Quyền Chủ tịch của LPDR và Chủ tịch Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào. Ông nghỉ hưu tháng ba năm 1991.
 
==Tham khảo==
* Phoumi Vongvichit: ''Laos and the victorious struggle of the Lao people against U.S. neo-colonialism'', Neo Lao Haksat Publications, 1969
* [http://www.culturalprofiles.org.uk/laos/Directories/Laos_Cultural_Profile/-962.html Lao Cultural Profiles]
* [http://home.vicnet.net.au/~lao/laostudy/phoumi.htm Obituary by Martin Stuart-Fox]
* [http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DB1231F931A25752C0A962958260 New York Times, January 12, 1994]
 
[[Thể loại:Chính khách Lào]]
Người dùng vô danh