Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Morse”

Chờ xóa
(Trang mới: Morse,một kiểu mật mã dựa theo âm Tích và te.Để có thể tìm ra bảng morse,vào trang web: www.nnthaouyen.wordpress.com)
 
(Chờ xóa)
{{Chờ xóa|Viết linh tinh thử nghiệm}}
Morse,một kiểu mật mã dựa theo âm Tích và te.Để có thể tìm ra bảng morse,vào trang web:
www.nnthaouyen.wordpress.com