Khác biệt giữa các bản “Độ co giãn của cầu”

không có tóm lược sửa đổi
[[Độ co giãn]] (elasticity): là đại lượng kinh tế học đặc trưng cho phản ứng của lượng cầu hoặc lượng cung trước sự thay đổi của một số biến khác.
==Độ co giãn của cầu==
===Độ co giãn của cầu theo giá===
111

lần sửa đổi