Khác biệt giữa các bản “Máy chủ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan gettingstarted edit
{{unreferenced}}
[[Tập tin:Wikimedia-servers-Sept04.jpg|nhỏ|phải|Một số máy chủ của [[Wikimedia]]]]
Trong lĩnh vực điện toán, danh từ <strong>máy chủ</strong> (server) có thể được hiểu như sau:
'''Máy chủ''', '''máy phục vụ''' hay '''hệ thống cuối'''{{fact|date=7-01-2013}} ([[tiếng Anh]]: ''server computer'', ''end system'') là một [[máy tính]] được [[mạng máy tính|nối mạng]], có [[IP]] tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các [[phần mềm]] để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
* <strong>Một chương trình máy tính</strong> hoạt động như một dịch vụ để phục vụ những nhu cầu hay những yêu cầu từ những chương trình khác (từ các máy tính khác, được hiểu theo ngôn ngữ chuyên môn là client). Chương trình trên máy chủ và các chương trình của máy con có thể cùng hoạt động chung trên một máy tính hoặc trên nhiều máy tính khác nhau.
 
* Một máy tính có thể cung cấp một hay nhiều dịch vụ để phục vụ nhu cầu cho những máy tính khác trên cùng một hệ thống mạng.
* Một hệ thống phần mềm hay phần cứng như máy chứa cơ sở dữ liệu (database server), máy chủ chứa các tập thông tin (file server), máy chủ thư điện tử (mail server),...
<strong>Đối với mạng máy tính</strong>, một máy chủ là một chương trình hoạt động xử lý các yêu cầu cho mạng
máy tính đó. Một máy chủ cũng có thể được xem như hệ thống xử lý với một hoặc nhiều chương trình hoạt động trên đó.
 
Một hệ thống máy
chủ có thể là một máy tính, hoặc kết hợp nhiều máy tính liên kết với
nhiều máy tính khác hay những thiết bị kỹ thuật khác. Hệ thống máy chủ cung cấp những dịch vụ cơ bản xuyên suốt trong hệ thống mạng, những
private users trong những hệ thống tổ chức lớn hoặc public users trên hệ
thống internet. Ví dụ, khi bạn nhập vào một câu truy vấn tìm kiếm trên các bộ máy tìm kiếm, yêu cầu truy vấn này sẽ được gửi từ máy tính của
bạn đến những máy chủ chứa thông tin những trang web tương ứng thông qua mạng internet. Các máy chủ này sẽ xử lý các truy vấn của bạn và trả về kết quả phù hợp trở lại trên máy tính của bạn.
 
Có nhiều loại máy chủ có chức năng chuyên dụng như máy chủ web, máy chủ in ấn, máy chủ cơ sở dữ liệu. Các máy chủ doanh nghiệp thì được sử dụng để phục vụ cho việc kinh doanh và thương mại.
 
== Xem thêm ==