Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: {{Wikipedia subcat guideline|notability guideline|{{PAGENAME}}|WP:ORG|WP:CORP|WP:COMPANY|WP:GROUP}} {{IncGuide}} '''Một tổ chức được coi là nổi tiếng nếu nó đã là ...)
 
{{IncGuide}}
 
'''Một tổ chức được coi là nổi tiếng nếu nó đã là được nói đến một cách đáng kể tại các nguồn thứ cấp độc lập đáng tin cậy'''. Việc được các nguồn thứ cấp đề cập đến một cách tình cờ hay tầmqua thường (trivia)loa không đủ để xác lập sự nổi tiếng. Mọi nội dung phải có thể [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|kiểm chứng được]].
 
Trang này giúp xác định xem một tỏ chức (thương mại hay không), hoặc bất cứ sản phẩm hay dịch vụ của nó, xứng đáng là một chủ đề cho một bài viết Wikipedia. Hướng dẫn này có phạm vi bao trùm tất cả các nhóm người được tổ chức lại với nhau về một mục đích nào đó, mặc dù các chủ đề về các tổ chức với mục đích khác nhau có thể được nói đến trong các hướng dẫn cụ thể hơn. Ví dụ, các tổ chức sản xuất âm nhạc được nói đến trong [[WP:MUSIC]].
{{see also|WP:PSTS|Wikipedia:Notability#General notability guideline}}
 
Một công ty, tập đoàn, tổ chức, đội, tôn giáo, nhóm, sản phẩm, hay dịch vụ được coi là '''nổi tiếng''' nếu nó được các [[WP:NCNP|nguồn thứ cấp]] nói đến một cách đáng kể. Các nguồn này phải là [[WP:Nguồn|nguồn đáng tin cậy]], và độc lập với chủ đề. Cũng cần xem xét độ sâu của bài viết của nguồn sơ cấp về chủ đề. Nếu nội dung không thật sâu, thì cần chú dẫn đến nhiều nguồn độc lập để xác lập độ nổi tiếng. Nếu nguồn thứ cấp chỉ nói đến chủ đề một cách hời hợt (''trivial'') hay tình cờ (''incidental''), thì nguồn này không đủ để xác lập độ nổi tiếng. Ngoài ra, cũng cần xét đến độc giả của nguồn; bằng chứng về sự quan tâm của các phương tiện truyền thông quốc tế, quốc gia, hoặc ít nhất là trong khu vực, là một dấu hiệu mạnh về sự nổi tiếng, còn việc chỉ được truyền thông địa phương quan tâm không phải là một dấu hiệu về sự nổi tiếng. Một khi độ nổi tiếng đã được xác lập, ta có thể dùng [[WP:NCNP|nguồn sơ cấp]] để kiểm chứng một số nội dung trong bài.
 
Các "nguồn thứ cấp" trong các tiêu chí sau bao gồm các tác phẩm đáng tin cậy được công bố ở mọi hình thức, chẳng hạn như báo chí, sách, phim tài liệu truyền hình, và các báo cáo mà các tổ chức quan sát tiêu dùng (''consumer watchdog organizations'') đã công bố<ref name=fourexamples>Bốn ví dụ:
*Các ấn bản phẩm chỉ chứa các nội dung hời hợt; chẳng hạn như các bài báo chỉ nói đến thời gian hẹn gặp hoặc tăng giờ mua bán, hoặc các danh bạ điện thoại, địa chỉ và danh mục doanh nghiệp.
 
==Lưu ý: quảng cáo và quảng bá==
==Special note: advertising and promotion==
Qyu định của Wikipedia cấm [[Wikipedia:spam|quảng cáo]]. Các nội dung quảng cáo cần được loại bỏ theo các bước với trình tự sau:
[[Wikipedia:spam|Advertising]] is prohibited as an official Wikipedia policy. Advertising should be removed by following these steps, in order:
# [[Wikipedia:cleanup|CleanDọn updẹp]] percho phù hợp [[Wikipedia:neutralThái pointđộ oftrung viewlập]]
# Xóa các nội dung có tính chất quảng cáo còn sót lại trong bài
# Delete remaining advertising content from the article
# Xóa bài bằng cách đặt biển {{tl|chất lượng kém}} nếu trong bài không còn nội dung gì đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu một bài chỉ chứa toàn những lời rõ ràng là quảng cáo mà không có nội dung hữu ích nào, có thể gắn biển {{tl|quảng cáo}} hoặc {{tl|chờ xóa}} để đề nghị xóa ngay.
# Delete the article, by listing it at [[Wikipedia:Articles for deletion]] if no notable content remains. However, if an article contains only blatant advertising, with no other useful content, it may be tagged per [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion]] instead.
 
==Các tiêu chí thay thế dành cho các loại tổ chức cụ thể ==
==Alternate criteria for specific types of organizations ==
Các mục sau đây nói về các phương pháp khác để xác lập độ nổi tiếng trong các tình huống cụ thể. Tuy nhiên, nội dung bài phải được hỗ trợ bởi các nguồn độc lập, và tránh nghiên cứu sơ cấp. Lưu ý rằng việc không thỏa mãn các tiêu chí này không phủ nhận độ nổi tiếng của chủ đề nếu nó có thể được chứng minh bằng cách khác.
The following sections discuss other alternate methods for establishing notability in specific situations. However, the text of the article must be supported by independent sources, and avoid primary research. Note that failure to meet these criteria does not disprove notability if it can be otherwise demonstrated.
 
=== Các tổ chức phi thương mại ===
=== Non-commercial organizations ===
Các tổ chức thường được xem là nổi tiếng nếu họ thỏa mãn cả hai tiêu chuẩn sau:
Organizations are usually notable if they meet both of the following standards:
#Có phạm vi hoạt động ở mức quốc gia hoặc quốc tế.
# The scope of their activities is national or international in scale.
#Các thông tin về tổ chức đó và các hoạt động của nó có thể được kiểm chửng bởi các [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]], độc lập, thuộc bên thứ ba. (nói cách khác, họ phải thỏa mãn tiêu chí chính yếu được nêu ở trên, dành cho tất cả các tỏ chức).
# Information about the organization and its activities can be verified by [[wikt:third party|third-party]], independent, [[WP:RS|reliable sources]]. (In other words, they must satisfy the primary criterion for all organizations as described above.)
 
Các tiêu chí bổ sung:
Additional criteria are:
*Các chi nhánh (chapter) của các tổ chức quốc gia và quốc tế thường không đủ nổi tiếng để có một bài riêng, trừ khi xác lập được độ nổi tiếng đủ cao qua các nguồn đáng tin cậy vượt ra ngoài phạm vi địa phương của tổ chức. Tuy nhiên, các thông tin chi nhánh có thể được liệt kê tại các bài dạng danh sách nếu như các thông tin này kiểm chứng được.
*Individual chapters of national and international organizations are usually not notable enough to warrant a separate article unless sufficient notability is established through reliable sources that extend beyond the organization's local area. However, chapter information may be included in list articles as long as only verifiable information is included.
*Organizations whose activities are local in scope may be notable where there is verifiable information from reliable independent sources outside the organization's local area. Where coverage is only local in scope, the organization may be included as a section in an article on the organization's local area instead.
*The organization’s longevity, size of membership, or major achievements, or other factors specific to the organization may be considered. This list is not exhaustive and not conclusive.
30.122

lần sửa đổi