Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

(→‎Commercial organizations: chả hiểu dịch thế này có đúng không)
Đã từng có nhiều tranh luận (tại en.wp) về việc các tập đoàn thương mại công, hay ít nhất là các tập đoàn thương mại công được liệt kê tại các thị thường chứng khoán lớn như [[NYSE]] hay [[NASDAQ]], có hiển nhiên đủ nổi bật hay không. Cộng đồng đã đi đến đồng thuận rằng các tổ chức thuộc trường hợp này không tự động đủ độ nổi bật. Tuy nhiên, thường có đủ các nguồn độc lập nói về các công ty mà độ nổi tiếng có thể xác định được qua tiêu chí chính được nói ở trên. Ví dụ về các nguồn này gồm có: các bài báo độc lập, báo cáo phân tích độc lập, và profile lập bởi các công ty như [[Hoover's]] (một nguồn thương mại). Theo đó, các thành viên viết bài về các công ty này có trách nhiệm tìm ra các nguồn như vậy và đưa vào làm nguồn tham khảo cho bài để xác lập độ nổi tiếng một cách thích hợp. Khi gặp một bài viết về một công ty mà không có các nguồn tham khảo, các thành viên nên kiểm tra (hoặc yêu cầu người khác kiểm tra) trước khi đề nghị xóa, vì công ty đó có thể thực ra đã đủ nổi bật theo tiêu chí chính.
 
==== Chuỗi cửa hàng và các hệ thống kiểu [[nhượng quyền kinh doanh]] ====
==== Chains and franchises ====
Nhiều công ty có các chuỗi cửa hàng địa phương hoặc các hệ thống nhượng quyền kinh doanh mà các cơ sở đều khá là giống nhau—chẳng hạn như cửa hàng [[McDonald's]] trong vùng. Do thường có rất ít thông tin về các cửa hàng cụ thể khác với cả chuỗi cửa hàng nói chung, ta không nên viết các bài riêng cho các cửa hàng cụ thể. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một cửa hàng cụ thể có thể có một số điểm đặc biệt nào đó về kiến trúc làm cho nó trở nên độc đáo và nổi bật, chẳng hạn như [[Trạm xăng Winston-Salem của Shell]], hay [[McDonald's (Will Rogers Turnpike)]]; tuy nhiên, một "Danh sách các cửa hàng Wal-Marts tại Trung Quốc" sẽ không có thông tin đáng chú ý. Ngoài ra, có thể có ngoại lệ nếu một sự kiện quan trọng nào đó đã xảy ra tại một cửa hàng địa phương; tuy nhiên, bài này nhiều khả năng sẽ được tạo với một cái tên miêu tả ''sự kiện'' chứ không miêu tả địa điểm (Ví dụ [[Vụ thảm sát tại cửa hàng McDonald's tại San Ysidro]]).
Many companies have chains of local stores or franchises that are individually pretty much interchangeable—for instance, your local [[McDonald's]]. Since there is generally very little to say about individual stores or franchises that isn't true for the chain in general, we should not have articles on such individual stores. In a few rare cases, an individual location will also have architectural peculiarities that makes it unique and notable, such as the [[Winston-Salem Shell gas station]] or the [[McDonald's (Will Rogers Turnpike)]]; however, a "List of Wal-Marts in China" would not be informative. Also, an exception can be made if some major event took place at a local store; however, this would most likely be created under an article name which describes the ''event'', not the location (see [[San Ysidro McDonald's massacre]] for an example).
 
===Products and services===
30.122

lần sửa đổi