Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

Nhiều công ty có các chuỗi cửa hàng địa phương hoặc các hệ thống nhượng quyền kinh doanh mà các cơ sở đều khá là giống nhau—chẳng hạn như cửa hàng [[McDonald's]] trong vùng. Do thường có rất ít thông tin về các cửa hàng cụ thể khác với cả chuỗi cửa hàng nói chung, ta không nên viết các bài riêng cho các cửa hàng cụ thể. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một cửa hàng cụ thể có thể có một số điểm đặc biệt nào đó về kiến trúc làm cho nó trở nên độc đáo và nổi bật, chẳng hạn như [[Trạm xăng Winston-Salem của Shell]], hay [[McDonald's (Will Rogers Turnpike)]]; tuy nhiên, một "Danh sách các cửa hàng Wal-Marts tại Trung Quốc" sẽ không có thông tin đáng chú ý. Ngoài ra, có thể có ngoại lệ nếu một sự kiện quan trọng nào đó đã xảy ra tại một cửa hàng địa phương; tuy nhiên, bài này nhiều khả năng sẽ được tạo với một cái tên miêu tả ''sự kiện'' chứ không miêu tả địa điểm (Ví dụ [[Vụ thảm sát tại cửa hàng McDonald's tại San Ysidro]]).
 
===ProductsSản andphẩm servicesvà dịch vụ===
{{shortcut|WP:PRODUCTSP}}
{{see also|Wikipedia:Notability#Articles not satisfying the notability guidelines}}
Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ thường nên được đặt trong bài về công ty, trừ khi bài về công ty quá dài. Trong trường hợp đó, các sản phẩm và dịch vụ nên được tách khỏi bài về công ty theo kiểu [[Wikipedia:Tóm tắt|tóm tắt]] ([[Wikipedia:Summary style]]).
Information on products and services should generally be included in the article on the company itself, ''unless'' the company article is so large that this would make the article unwieldy. In that case, the discussion of the company's products and services should be broken out from the company article in [[Wikipedia:Summary style|summary style]].
 
Nếu sản phẩm hay dịch vụ đủ nổi bật, nó có thể được tách thành bài riêng, nếu không, nên đặt trong một bài có phạm vi rộng hơn, chẳng hạn như một bài nói về ''tất cả'' các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
If the product or service is notable, it can be broken out into its own article. If it is not notable, it should not be broken out into its own article but should have whatever verifiable information about it that exists presented within an article that has a broader scope, such as an article that deals with ''all'' of the company's products and services.
 
If a non-notable product or service has been written about in its own article, be bold and [[Help:Renaming (moving) a page|rename]], [[Help:Editing|refactor]], or [[Wikipedia:Merge|merge]] the article into an article with a broader scope such as the company's article, creating it if necessary.
 
== Notes ==
30.122

lần sửa đổi