Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)”

n
 
==Lưu ý: quảng cáo và quảng bá==
QyuQuy định của Wikipedia cấm [[Wikipedia:spam|quảng cáo]]. Các nội dung quảng cáo cần được loại bỏ theo các bước với trình tự sau:
# [[Wikipedia:cleanupDọn dẹp|Dọn dẹp]] cho phù hợp [[Wikipedia:Thái độ trung lập]]
# Xóa các nội dung có tính chất quảng cáo còn sót lại trong bài
# Xóa bài bằng cách đặt biển {{tl|chất lượng kém}} nếu trong bài không còn nội dung gì đáng chú ý. Tuy nhiên, nếu một bài chỉ chứa toàn những lời rõ ràng là quảng cáo mà không có nội dung hữu ích nào, có thể gắn biển {{tl|quảng cáo}} hoặc {{tl|chờ xóa}} để đề nghị xóa ngay.