Khác biệt giữa các bản “Rơi tự do”

*[http://www.stmary.ws/highschool/physics/home/notes/freeFall2DMotion/freeFall.htm H.S. Free fall lesson] with videos and interactive flash animations.
 
{{sơ khai vật lý}}
<!-- Categories -->
[[Category:Nhảy dù]]