Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vận tốc-4”

 
Với công thức này, có thể kiểm tra lại:
:||'''V'''||<sup>2</sup> = ''γ''<sup>2</sup>(''c''<sup>2</sup> - ||'''v'''||<sup>2</sup>) = ''c''<sup>2</sup>
:||'''V'''|| = ''c''
Và trong hệ quy chiếu mà vật thể đứng yên, '''v''' = '''0''' và ''γ'' = 1, suy ra '''V''' = (''c'', 0, 0, 0) phù hợp với khẳng định nêu ở đầu.
 
25.351

lần sửa đổi