Khác biệt giữa các bản “Tinh thể học tia X”

 
====Nguồn tia X ====
{{furtherxem thêm|[[Nhiễu xạ kế]] và [[|Xinchrotron]]}}
Nguồn tia X sáng nhất và hữu ích nhất là [[Xincrotron]]; độ sáng cao cho phép tạo ra độ phân giải cao. Nó cũng dễ điều chỉnh bước sóng của tia xạ. Các máy Xincrotron là tài sản quốc gia, mỗi thiết bị tương ứng với một dòng tia nơi dữ liệu được thu thập liên tục.
 
Người dùng vô danh