Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hậu Đường”

 
==Thành lập==
''Xem{{xem thêm bài:'' '''[[|Nhà Hậu Lương]]'''}}
 
Lý Khắc Dụng là thủ lĩnh tộc Sa Đà, có công cùng [[Hậu Lương Thái Tổ|Chu Ôn]] dẹp Khởi nghĩa [[Hoàng Sào]] cuối thời Đường. Sau khi Hoàng Sào bị diệt, hai người cùng các quân phiệt khác quay sang tranh chấp quyền bá chủ khi nhà Đường đã suy yếu. Lý Khắc Dụng yếu thế hơn phải rút về Sơn Tây. Chu Ôn giành quyền kiểm soát phần lớn Trung Nguyên, cướp ngôi nhà Đường, lập ra nhà Hậu Lương.
24.114

lần sửa đổi