n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
|style="vertical-align: middle; border-top: 1px solid gray;" | Xin tặng Thái một huy chương nhỏ vì vô số đóng góp cho Vi.Wiki trong khi vẫn đang ngẫm nghĩ và biết rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau [[Thành viên:Ngocnb|Ngocnb]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngocnb|thảo luận]]) 11:23, ngày 5 tháng 10 năm 2008 (UTC)
|}
 
==Lời cảm ơn của la_communista==
Cảm ơn li bia Tiệp của bạn Thái. La_communista mới chuyển công tác nên dạo này ít đóng góp được cho wiki (ngồi chỗ mới không thể làm việc riêng, dù là việc chung >_<)[[Thành viên:La communista|La communista]] ([[Thảo luận Thành viên:La communista|thảo luận]]) 08:43, ngày 23 tháng 11 năm 2008 (UTC)