Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

==Lời bài hát==
:''Đoàn Vệ quốc quân<ref>Bản ban đầu là "''Đoàn Giải phóng quân''..." thay vì "''Đoàn Vệ quốc quân''..."</ref> một lần ra đi
Nào có mong chi đâu ngày chởtrở về
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
:''Ra đi ra đi thà chết không lui''
Người dùng vô danh