Khác biệt giữa các bản “Daniel Bernoulli”

=== Vật lý ===
 
Daniel Bernoulli là người đầu tiên xây dựng [[lý thuyết khí động học]], và ông đã áp dụng các ý tưởng để giải thích các định luật của [[Robert Boyle]].
 
Ông làm việc với [[Leonhard Euler|Euler]] về tính [[đàn hồi]] vật lý, phát triển [[phương trình Bernoulli]], [[nguyên lý Bernoulli]] và [[khí động lực học|khí động học]].
Người dùng vô danh