Khác biệt giữa các bản “Mê cung”

Mê cung do vua William III của anh xây dựng vào [[thế kỷ XVII]] là một vườn [[hoa]] đẹp. Hai bên lối đi là hai hàng rào [[cây]] nhiều màu sắc. Ở chính giữa vườn có hai cây đại thụ và hai ghế đã quý<ref>Nâng cao và phát triển [[Toán]] tập 1, [[Vũ Hữu Bình]], xuất bản năm [[2007]]</ref>.
===[[Trung Quốc]]===
[[Tập tin :BatQuaiDo 2.jpg|nhỏ|phải|Trận đồ bái quái của Khổng Minh Gia Cát Lượng cũng là một mê cung]]
Trận đồ [[bát quái]] do [[Gia Cát Lượng]] bày ra cũng là một mê cung. Tướng [[Đông Ngô]] là [[Lục Tốn]] không biết đã đi vào cửa Tử, lạc lối không tìm được lối ra. May nhờ có cụ già [[Hoàng Thừa Ngạn]] là bố vợ Gia Cát Lượng dắt ra cửa Sinh mới thoát chết<ref>Nâng cao và phát triển [[Toán]] tập 1, [[Vũ Hữu Bình]], xuất bản năm [[2007]]</ref>.
 
===[[Việt Nam]]<ref>[[Nguyễn Như Mai]], [[báo Nhân Dân chủ nhật]] [[ngày 28 tháng 5]] năm [[1989]]</ref>===
[[Tập tin : Co loa Citadel.jpg|nhỏ|phải|Thành Cổ Loa cũng cố thể là một mê cung]]
Người dùng vô danh