Khác biệt giữa các bản “Mê cung”

 
===[[Ý]]===
Ở Ý cũng có một mê cung xây dựng vào [[thế kỷ XII]]<ref>Nâng cao và phát triển [[Toán]] lớp 8 tập 1 , [[Vũ Hữu Bình]], xuất bản năm [[2008]] {{số, trang}} 122</ref>
 
===[[Anh]]===
Người dùng vô danh