Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng trên toàn hệ thống Wikipedia. Danh sách dưới đây được lấy từ [[:m:Common Interwiki links#vi|danh sách ở Meta]]. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở wikidata.
 
Phiên bản cập nhật: '''1405/0305/2014'''
 
# 8691 [[:d:Q156406Q132140|StateUniversidade UniversityFederal ofde Feira deMinas SantanaGerais]]
# 8690 [[:d:Q132140Q156406|UniversidadeState FederalUniversity deof MinasFeira de GeraisSantana]]
# 8589 [[:d:Q159106|Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais]]
# 86 [[:d:Q849751|York University]]
# 6688 [[:d:Q82128Q34990|TemucoTorah]]
# 85 [[:d:Q159106|Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais]]
# 8186 [[:d:Q4842556|Bahia Federal Institute of Education, Science and Technology]]
# 77 [[:d:Q561147|Joan Fuster]]
# 6676 [[:d:Q47611Q4130|EphesusOrbit]]
# 74 [[:d:Q14659|Coat of arms]]
# 74 [[:d:Q33976|Sardinian language]]
# 73 [[:d:Q13201|Romani language]]
# 7372 [[:d:Q33976Q4538|SardinianJonathan languageWinters]]
# 7072 [[:d:Q2141Q104049|HalifaxSidney Regional MunicipalityPoitier]]
# 70 [[:d:Q4538Q33514|JonathanIndo-Iranian Winterslanguages]]
# 6669 [[:d:Q80930Q79871|TragedyAnger]]
# 69 [[:d:Q2141|Halifax, Nova Scotia]]
# 69 [[:d:Q485762|Toponymy]]
# 68 [[:d:Q102786|Abbreviation]]
# 68 [[:d:Q79871Q48195|AngerBasra]]
# 68 [[:d:Q217298|David Letterman]]
# 68 [[:d:Q485762Q103784|ToponymyDonald Sutherland]]
# 6768 [[:d:Q48195Q25433|BasraLow German]]
# 6668 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 6668 [[:d:Q28640|Profession]]
# 67 [[:d:Q64386|Gallbladder]]
# 67 [[:d:Q25405|Hooded Crow]]
# 67 [[:d:Q33514|Indo-Iranian languages]]
# 67 [[:d:Q123006|Kabbalah]]
# 67 [[:d:Q25433|Low German]]
# 67 [[:d:Q117392|Malcolm McDowell]]
# 67 [[:d:Q18335Q133780|RadiationPlague (disease)]]
# 67 [[:d:Q82794|Region]]
# 67 [[:d:Q34299|Sakha language]]
# 67 [[:d:Q45165|System of a Down]]
# 67 [[:d:Q25433Q74287|LowThe GermanHobbit]]
# 67 [[:d:Q80930|Tragedy]]
# 67 [[:d:Q377|Yanka Kupala]]
# 6466 [[:d:Q16330|A (Cyrillic)]]
# 66 [[:d:Q80596|Arthur Miller]]
# 66 [[:d:Q483725|Azerbaijani manat]]
# 66 [[:d:Q47611|Ephesus]]
# 66 [[:d:Q81989|Gabriel]]
# 66 [[:d:Q3031|Girl]]
# 66 [[:d:Q36196|Judaeo-Spanish]]
# 66 [[:d:Q46573|Lacuna Coil]]
# 6466 [[:d:Q36908|Mountaineering]]
# 66 [[:d:Q80968|Nihilism]]
# 66 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 66 [[:d:Q133780|Plague (disease)]]
# 66 [[:d:Q20899|Podcast]]
# 66 [[:d:Q28640|Profession]]
# 66 [[:d:Q61002|Pseudonym]]
# 66 [[:d:Q80056|Sonnet]]
# 66 [[:d:Q82128|Temuco]]
# 66 [[:d:Q74287|The Hobbit]]
# 66 [[:d:Q80930|Tragedy]]
# 66 [[:d:Q32724|Venetian language]]
# 65 [[:d:Q29042|Akureyri]]
# 65 [[:d:Q27695|Shaka]]
# 65 [[:d:Q234262|Sura]]
# 65 [[:d:Q82128|Temuco]]
# 65 [[:d:Q101547|Thabo Mbeki]]
# 65 [[:d:Q175449|Vertebrate trachea]]
# 65 [[:d:Q9125|Winterthur]]
# 64 [[:d:Q16330|A (Cyrillic)]]
# 64 [[:d:Q83922|Arianism]]
# 64 [[:d:Q83223|Asclepius]]
# 64 [[:d:Q47737|Kahlil Gibran]]
# 64 [[:d:Q108458|Meditation]]
# 64 [[:d:Q36908|Mountaineering]]
# 64 [[:d:Q49004|Patrick Swayze]]
# 64 [[:d:Q101026|Platelet]]
34

lần sửa đổi