Khác biệt giữa các bản “Thực vật một lá mầm”

 
* '''Hoa''': Ở thực vật một lá mầm, hoa là mẫu 3 (số lượng các bộ phận của hoa trên một vòng là 3) trong khi ở thực vật hai lá mầm thì hoa là mẫu 4 hay 5 (các bộ phận của hoa là 4 hay 5 trên một vòng).
* '''Phấn hoa''': Ở thực vật một lá mầm, phấn hoa có một rãnh cắt hay một lỗ trong khi ở thực vật hai lá mầm là ba rãnh.
* '''Hạt''': Ở thực vật một lá mầm, phôi có một [[lá mầm]] trong khi phôi của [[thực vật hai lá mầm]] có hai lá mầm.
[[Tập tin:Onion slice.jpg|nhỏ|phải|240px| Một lát cắt của củ hành, chỉ rõ các gân song song]]
Người dùng vô danh