Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Séc (chứng từ)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Bên thụ hưởng: bên nhận tiền từ [[ngân hàng]].
Luật pháp của đa số các quốc gia cho phép séc có thể [[chuyển nhượng]] cho nhiều người liên tiếp bằng thủ tục ký hậu trong thời hạn hiệu lực của séc.
con âct lzo loz cat du nhau co the ra con cai ma bam oi
.lkk
]016740110
p;o;
 
== Phân loại ==