Khác biệt giữa các bản “Thanh Lương Trừng Quán”

n
chú thích trong bài using AWB
n
n (chú thích trong bài using AWB)
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
'''Trừng Quán''' (738-838) người Thiệu Châu Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng Triệt Giang). Ônglà tứ tổ Hoa Nghiêm Tông, được mọi người gọilà Thanh Lương Quốc Sư. Năm 11 tuổi ông xuất gia ở chùa bảo Lâm, ônglà người giỏi về tam luận,thiên thai, thiền và luật. Năm 796 vua Ứng Đức Tông mời ngài vào Trường An phiên dịch kinh sách tiếng phạm là các bộ linh "Hoa Nghiêm", Bốn mươi cuốn "Tứ thập hoa nghiêm". Năm sau vua lại giảng kinh Hoa nghiên cho hoàng đến và được mọi người gọi là Thanh Lương Quốc Sư. Năm 838 ông viên tịch thọ 100 tuổi
Trừng Quán là một vị phật giáo giáo dục, các đệ tử của ông có hơn 1000 người. Những người được ông trực tiếp truyền thụ tâm pháp có 38 người. Trong đó có Tông Mật là ngưoiừ được ông truyền thụ để kế thừa dòng pháp tu.