Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thêm thể loại VIP using AWB
{{chú thích trong bài}}Trong [[ngôn ngữ học]], một '''hình vị''' là đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của một ngôn ngữ. Lĩnh vực nghiên cứu hình vị là hình vị học. Hình vị không giống như một từ, và sự khác nhau giữ hai khái niệm trên là hình vị có thể đứng một mình hoặc không, trong khi đó một từ, theo định nghĩa, có thể đứng một mình.