Khác biệt giữa các bản “Quân Khăn Đỏ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Tháng 5 năm Chí Chính thứ 4 (1344), mưa lớn hơn 20 ngày, [[Hoàng Hà]] gây lụt, quận huyện ven sông đều chịu thủy tai, nhân dân vô cùng khốn khổ. Do nước lũ tràn vào [[Vận Hà]], uy hiếp Diêm Trường của Lưỡng Tào, ảnh hưởng đến thu nhập của [[Quốc khố]], vào tháng 4 năm thứ 11 (1351), [[Nguyên Huệ Tông|Nguyên Thuận đế]] nhiệm mệnh [[Giả Lỗ]] làm Công bộ thượng thư, Tổng trị Hà phòng sứ, phát 15 vạn dân phu ở 13 lộ Biện Lương <ref>Nay là [[Khai Phong]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>, Đại Danh <ref>Nay là phía bắc [[Đại Danh]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]</ref>,… cùng 2 vạn quân đội ở 18 địa phương như Lư Châu <ref>Nay là [[Hợp Phì]], [[An Huy]]</ref>…, tháo nước trị sông.
 
Bọn Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông cho rằng đấy là thời cơ, đầu tháng 5, tụ tập 3.000 người ở thượng du sông Toánh thuộc ToánhDĩnh Châuchâu, giết ''ngựa trắng – trâu đen'', thề nguyền trời đất, chuẩn bị khởi nghĩa. Tuyên xưng ''Hàn Sơn Đồng là cháu 8 đời của [[Tống Huy Tông]], nên làm chủ Trung Quốc; Lưu Phúc Thông là hậu duệ của tướng [[nhà Tống|nhà Nam Tống]] là [[Lưu Quang Thế]], nên giúp rập''.
 
==Quá trình hoạt động==
===Giai đoạn cao trào===
====Khắp nơi hưởng ứng====
Khởi nghĩa còn chưa bắt đầu thì huyện lệnh phái binh đến tiễu, Sơn Đồng bị bắt giết, vợ con trốn đến Vũ An. Lưu Phúc Thông soái nghĩa quân đột vây, vào ngày 3 tháng 5 (tức [[28 tháng 5]]) đánh chiếm ToánhDĩnh Châuchâu, cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ chính thức bùng nổ. Lưu Phúc Thông đánh bại quan quân đến trấn áp, nhanh chóng chiếm cứ nhiều thành, trấn nay thuộc An Huy, Hà Nam.
 
Tháng 8, “Chi ma lý” [[Lý Nhị]] khởi nghĩa ở Từ Châu; [[Từ Thọ Huy]], [[Bành Oánh Ngọc]] khởi nghĩa ở Kỳ Châu <ref>Nay là phía nam [[Kỳ Xuân]], [[Hồ Bắc]]</ref>. Tháng 12, bọn “Bố vương tam” [[Vương Quyền]] khởi nghĩa ở Đặng Châu <ref>Nay là [[đặng Châu|huyện Đặng]], Hà Nam</ref>, xưng là '''Bắc Tỏa Hồng quân'''. Tháng giêng năm thứ 12 (1352), [[Mạnh Hải Mã]] chiếm lĩnh [[Tương Dương]], xưng là '''Nam Tỏa Hồng quân'''. Tháng 2, bọn [[Quách Tử Hưng]] khởi nghĩa ở Hào Châu <ref>Nay là đông bắc [[Phượng Dương]], An Huy</ref>.