Khác biệt giữa các bản “29 tháng 5”

n
*[[479]] – Sau khi buộc [[Lưu Tống Thuận Đế]] phải [[thiện nhượng|thiện vị]], [[Nam Tề Cao Đế|Tiêu Đạo Thành]] lên ngôi hoàng đế, mở đầu [[triều đại Trung Quốc|triều]] [[Nam Tề]].
*[[1453]] – [[Constantinopolis thất thủ]]: Quân [[Đế quốc Ottoman|Ottoman]] dưới quyền Sultan [[Mehmed II]] chiếm được [[Constantinopolis]] sau 53 ngày bao vây, kết thúc [[Đế quốc Đông La Mã]].
<!-- * [[1736]]&nbsp;– [[Leonhard Euler]] (Lêôhác Âylơ) đã dùng ký hiệu [[Pi]] vào toán học lần đầu tiên. -->
* [[1937]]&nbsp;– Báo ''[[L'Avant Gardel]]'' (Tiền phong), cơ quan của lao động và nhân dân [[Bán đảo Đông Dương|Đông Dương]], ra số đầu tiên tại [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]].
* [[1946]]&nbsp;– Ngày thành lập [[Liên Việt|Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam]], gọi tắt là hội Liên Việt.