Khác biệt giữa các bản “Ngũ Thư”

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
{{Ngũ thư Kinh Thánh}}
'''Ngũ Thư''' là năm quyển sách đầu tiên trong [[Kinh thánh Hebrew]], bao gồm : [[Sách Sáng Thế|Sách Sáng thế]], [[Sách Xuất Hành|Sách Xuất hành]], [[Sách Lêvi]], [[Sách Dân Số|Sách Dân số]] và [[Sách Đệ Nhị Luật|Sách Đệ nhị luật]]. Trong [[Do thái giáo]], Ngũ Thư được gọi là '''[[TanakhTorah]]''', là phần đầu của [[TorahTanakh]]; trong khi đó với [[Kitô giáo]], đây là phần đầu của [[Cựu Ước]].
 
Năm sách này trình bày về công cuộc sáng tạo của [[Thiên Chúa]], sự hình thành quốc gia [[Vương quốc Israel (thống nhất)|Israel]], sự kiện cả dân tộc Israel được giải phóng ra khỏi Ai Cập, những luật lệ, những vấn đề lớn có liên quan đến lịch sử Israel...
{{sơ khai}}
{{Commonscat|Torah}}