Khác biệt giữa các bản “Nhà Tùy”

n
 
<center>
{{familytreechart/start}}
{{familytreechart| | | | | | | | | We | We='''[[Tùy Văn Đế]]'''<br>Dương Kiên<br>541-'''581-604'''}}
{{familytreechart| | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|.| |}}
{{familytreechart| | | | | Ya | | | | | | Qi | Ya='''[[Tùy Dạng Đế]]'''<br>Dương Quảng<br>569-'''604-618'''|Qi=Tần Hiếu Vương<br>[[Dương Tuấn]]<br>571-600}}
{{familytreechart| | | | | |)|-|-|-|.| | | |!|}}
{{familytreechart| | | | | Yd | | Ji | | Qi |Yd=Tùy Hiếu Thành Đế<br>[[Dương Chiêu]]<br>584-606|Ji=Tề Vương<br>[[Dương Giản]]<br>585-618|Qi=Tần Vương<br>[[Dương Hạo]]<br>?-'''618'''}}
{{familytreechart| |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytreechart| Go | | Ht | | Zd |Ht='''Tùy Ai Đế'''<br>[[Dương Đồng]]<br>605-'''618-619'''|Go='''[[Tùy Cung Đế]]'''<br>Dương Hựu<br>605-'''617-618'''-619|Zd=Tùy Vương<br>[[Dương Chính Đạo]]<br>619-620-630-?}}
{{familytreechart/end}}
</center>