Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân khu Thẩm Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
**Cục tác chiến
**Cục tình báo
**Cục điều tra kỹ thuật
**Cục quản lý
**Cục quân vụ
**Cục quân huấn
**Cục động viên
**Cục thông tin
*Các cục công tác trực thuộc
**Cục chính trị
**Cục giao thông quân sự
**Cục doanh phòng
**Cục thẩm tra kế hoạch
**Cục nhà ở
**Cục trang bị
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}
260

lần sửa đổi