C

Gia nhập ngày 31 tháng 12 năm 2006
Đã lùi lại sửa đổi 16256383 của Mikenknight86 (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 16256383 của Mikenknight86 (Thảo luận))
{{cấm vô hạn}}
{{cấm vô hạn|lý do = bị nghi ngờ đã lạm dụng một hoặc nhiều tài khoản}}
{{sockpuppeteer|blocked}}
Người dùng vô danh