Khác biệt giữa các bản “Phong kiến tập quyền”

ok cug duoc
(Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần)
(ok cug duoc)
{{merge|quân chủ chuyên chế}}
'''Phong kiến tập quyền''' là chế độ chinh tri cua mot nuoc do vua dung dau nam moi quyen hanh
'''Phong kiến tập quyền''' là chế độ [[phong kiến]] ở giai đoạn đã có một [[chính phủ|chính quyền]] tập trung ở trung ương do [[Vua|nhà vua]] nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ [[phong kiến phân quyền]]. Cơ sở của chế độ này là nền [[kinh tế]] [[hàng hóa]] - [[tiền tệ]] đã phát triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng [[cát cứ]] địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi.Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
Người dùng vô danh