Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Việt Nam 2014”

(Đề mục mới: →‎Nguồn tự xuất bản)
 
là sai lầm và làm xói mòn giá trị của Wikipedia, khiến người đọc sẽ coi thường cách viết. Đặc biệt, nhiều báo chí dùng từ "lãnh hải" hết sức bậy bạ nhưng vẫn ra rả "UNCLOS 1982". Lãnh hải chỉ có 12 hải lí thôi và giáp với nội thủy, như thế lãnh hải của Việt Nam nằm sát bờ kia, làm gì cách bờ hơn cả 100 hải lí mà gọi là "lãnh hải". Đề nghị tìm hiểu phần thuật ngữ trong UNCLOS rồi hãy tham gia viết các bài về biển. Xem bản dịch tiếng Việt của UNCLOS tại đây: [http://vasi.gov.vn/js/filepicker/Upload/file/C%c3%94NG%20%c6%af%e1%bb%9aC%20UNCLOS.doc] [[Đặc biệt:Đóng góp/123.20.41.53|123.20.41.53]] ([[Thảo luận Thành viên:123.20.41.53|thảo luận]]) 01:58, ngày 20 tháng 5 năm 2014 (UTC)
 
== Nguồn tự xuất bản ==
 
Bài này đang có xu hướng lạm dụng các nguồn tự xuất bản, không đáng tin cậy như danluan.org, danlambao (một dạng blog). Nếu tiếp tục như vậy thì điều chắc chắn là thông tin sẽ giảm tính tin cậy và đi ngược lại quy định về nguồn tham khảo của Wikipedia. [[Đặc biệt:Đóng góp/123.20.41.53|123.20.41.53]] ([[Thảo luận Thành viên:123.20.41.53|thảo luận]]) 02:00, ngày 20 tháng 5 năm 2014 (UTC)
Người dùng vô danh