Khác biệt giữa các bản “Trẻ em luôn đúng”

|-
| Nguyễn Mạnh Đức || 10 || Vô Tư
|-
| Vũ Minh Đức || 12 || Bí Ẩn
|-
| Lê Nguyễn Hà Giang || 14 || Bí Ẩn
|-
| Phạm Minh Hạnh || 15 || Tự Nhiên
|-
| Lê Việt Hùng || 11 || Nghịch Ngợm
|-
| Tăng Hoàng Hưng || 14 || Lạnh Lùng
|-
| Nguyễn Mỹ Khánh || 15 || Sôi Nổi
|-
| Nguyễn Đoàn Phương Linh || 13 || Xinh Xắn
|-
| Trần Bình Minh || 10 ||Vui vẻ
|-
| Vũ Hà My || 14 || Vụng Về
|-
| Nguyễn Hữu Quang Nhật || 13 || Lém Lỉnh
11

lần sửa đổi