Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

* Những người cần có thời gian thử thách (vì hiếm lắm mới vào): Violetbonmua, Conbo, Magicknight94, Vinhtantran
 
Tất cả những ai không có tên trong hai hàng trên, tôi đề nghị kiểm định viên đề nghị giùm bên chủ quanquản Wikipedia rút quyền BQV.
 
 
Người dùng vô danh