Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

::Xin lỗi, thứ nhất "miến nươn" không có sách nào hay nguồn hàn lâm nào ghi như vậy, vì vậy nó không phải là ''phổ biến'' vì không có gì chứng minh nó phổ biến. "Miến nươn" chỉ là cách nói ngọng và thậm chí nó không phải là phát âm tiếng Việt. Thứ hai "dấu diếm" và "giấu diếm" thực sự chưa chắc từ nào đúng hơn từ nào. d và gi là hai âm gần nhau trong tiếng Việt, thậm chí có thể viết cả "giấu diếm" cũng được. Những người nổi tiếng "dấu diếm" đây[http://books.google.com.vn/books?id=GXn_SRHnxAYC&pg=PT89&dq=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&hl=en&sa=X&ei=AGx7U971EMen8AWOvIHwAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22d%E1%BA%A5u%20di%E1%BA%BFm%22&f=false Nguyễn Thế Anh], [http://books.google.com.vn/books?id=ExBlAAAAMAAJ&q=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&dq=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&hl=en&sa=X&ei=8Wx7U6j6ENjk8AXOyICACA&redir_esc=y Vũ Ngọc Khánh], [http://books.google.com.vn/books?id=8g5IAAAAMAAJ&q=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&dq=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&hl=en&sa=X&ei=H217U_KHBNDg8AXgsIDIAw&redir_esc=y Đỗ Mậu], [http://books.google.com.vn/books?id=AqZGAAAAMAAJ&q=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&dq=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&hl=en&sa=X&ei=H217U_KHBNDg8AXgsIDIAw&redir_esc=y Nguyễn Tiến Hưng], [http://books.google.com.vn/books?id=c39kAAAAMAAJ&q=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&dq=%22d%E1%BA%A5u+di%E1%BA%BFm%22&hl=en&sa=X&ei=cG17U9iZB4HlkAWp7YCYBQ&redir_esc=y Xuân Diệu]... Vì vậy giấu giếm có "cách viết hay bị sai" là "dấu diếm", thậm chí còn rõ nét hơn cả Đalat. Hoàn toàn có thể đổi hướng được.--[[Đặc biệt:Đóng góp/115.73.46.22|115.73.46.22]] ([[Thảo luận Thành viên:115.73.46.22|thảo luận]]) 14:59, ngày 20 tháng 5 năm 2014 (UTC)
:::Dĩ nhiên "giấu giếm" là đúng, "dấu diếm" là sai, sorry hôm nay mắt hơi bị loạn viết nhầm vị trí. "Dấu diếm" hay "dấu giếm" hay "giấu diếm" đều là sai hết, sai chính tả. [[Đặc biệt:Đóng góp/123.20.41.53|123.20.41.53]] ([[Thảo luận Thành viên:123.20.41.53|thảo luận]]) 15:01, ngày 20 tháng 5 năm 2014 (UTC)
::::Tôi là học sinh trường làng nhé. Thế mà chưa bao giờ tôi viết "ngành" thành "nghành", "giấu giếm" thành "dấu diếm". Thấy nghi ngờ những tấm bằng khen Học sinh giỏi lớp 1 của những người viết sai này. [[Đặc biệt:Đóng góp/123.20.41.53|123.20.41.53]] ([[Thảo luận Thành viên:123.20.41.53|thảo luận]]) 15:03, ngày 20 tháng 5 năm 2014 (UTC)
 
== Bỏ phiếu bảo quản viên mới ==
Người dùng vô danh