Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, General fixes using AWB
{{chú thích trong bài}}
{{Phân cấp hành chính Nhật Bản}}
[[Hình:Japan cities.png|nhỏ|300px|Các thành phố ở Nhật Bản]]