Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Thương mại Quốc tế”

không có tóm lược sửa đổi
|website=[http://www.intracen.org/ www.intracen.org]
}}
'''Trung tâm Thương mại Quốc tế''' ([[tiếngCentre Anh]]:du ''Internationalcommerce Trade Centre''international, viết tắt '''ITCCCI''') là cơ quan chung của [[Tổ chức Thương mại Thế giới]] và [[Liên Hiệp Quốc|Liên Hợp Quốc]].
 
Tuyên bố sau đây về Trung tâm Thương mại Quốc tế được trích từ trang chủ của cơ quan này và phản ánh quan điểm chính thức của Trung tâm Thương mại Quốc tế về các chức năng riêng:
1

lần sửa đổi