Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

n
n (→‎Thuộc sở hữu doanh nghiệp tư nhân: clean up, General fixes using AWB)
== Thuộc sở hữu doanh nghiệp tư nhân ==
{{chất lượng dịch}}
Doanh nghiệp tư nhân đề cập đến một doanh nghiệp thương mại thuộc sở hữu của nhà đầu tư tư nhân, cổ đông hoặc chủ sở hữu (thường là Tổng công ty, nhưng họ có thể được sở hữu bởi một [[sở hữu độc quyền|cá nhân]]), và tương phản cho các tổ chức nhà nước, chẳng hạn như [[Doanh nghiệp Nhà nước]] và [[cơ quan chính phủ]]. Doanh nghiệp tư nhân bao gồm [[khu vực tư nhân]] của một nền kinh tế. Một hệ thống kinh tế có chứa một khu vực tư nhân, nơi các doanh nghiệp tư nhân hoạt động là xương sống của nền kinh tế được gọi là [[chủ nghĩa tư bản]]. Điều này trái ngược với [[chủ nghĩa xã hội]], nơi mà ngành công nghiệp thuộc sở hữu của [[khu vực công|nhà nước]] hoặc tất cả các cộng đồng chung. Các hành động của tài sản vào khu vực tư nhân được gọi là [[tư nhân]]. Mục tiêu của doanh nghiệp tư nhân khác từ các tổ chức khác, sự khác biệt chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân tồn tại chỉ duy nhất để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu hoặc cổ đông. Hội sở hữu <ref>[http://www.cato.org/special/ownership_society/boaz.html . Cato.org. Truy cập 2010/11/16. ]</ref>
 
Một doanh nghiệp tư nhân là một trong những hình thức [[sở hữu tư nhân]] có thể mất.