Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

{{chính|Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh}}
[[Tập tin:Diamond Plaza, Ho Chi Minh City.JPG|nhỏ|250px|Trung tâm thương mại [[Diamond Plaza]]]]
Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu [[kinh tế]] của cả [[Kinh tế Việt Nam|Việt Nam]]. [[Thành phố]] chiếm 0,6% [[diện tích]] và 8,34% dân số của [[Việt Nam]] nhưng chiếm tới 20,2% tổng sản phẩm, 27,9% giá trị [[sản xuất]] [[công nghiệp]] và 34,9% dự án nước ngoài.<ref>{{chú thích web|title=Số liệu 2005|url=http://www.hochiminhcity.gov.vn/left/gioi_thieu/thong_ke/so_ca_nuoc/vi_tri?left_menu=1|publisher=Website Thành phố Hồ Chí Minh|accessdate=2014-05-22|archiveurl=http://web.archive.org/web/20090616162828/http://www.hochiminhcity.gov.vn/left/gioi_thieu/thong_ke/so_ca_nuoc/vi_tri?left_menu=1|archivedate=2009-06-16}}</ref> Vào năm [[2005]], Thành phố Hồ Chí Minh có 2.966.400 lao động có độ tuổi từ 15 trở lên, trong đó 139 nghìn người ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn đang tham gia làm việc<ref>[http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=683&cap=3&id=767 Nguồn lao động] trên trang Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.</ref>. Năm 2008, lực tượng [[lao động]] có độ tuổi từ 15 trở lên trên địa bàn [[thành phố]] gồm có 3.856.500 người, năm 2009 là 3.868.500 người, năm 2010 đạt 3.909.100 người, nhưng đến 2011 còn số này đạt 4.000.900 người.<ref name="danovalaodong211">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=15346 Dân số và Lao động Việt Nam Niên giám thống kê 2011], Tổng cụ thống kê.</ref> Tính chung trong 9 tháng đầu năm [[2012]], [[Tổng sản phẩm nội địa|GDP]] đạt 404.720 tỷ đồng, tăng khoảng 8,7%. Năm 2012, [[Tổng sản phẩm nội địa|GDP]] đạt khoảng 9,2%, trong đó khu vực [[dịch vụ]] đạt khoảng 10,8%, [[công nghiệp]] và [[xây dựng]] đạt khoảng 9,2%, [[nông lâm]] và [[thủy sản]] đạt 5%. [[Thu nhập bình quân đầu người|GDP bình quân đầu người]] đạt 3.700 [[Đô la Mỹ|USD]]. Thu ngân sách năm [[2012]] ước đạt 215.975 tỷ đồng, nếu không tính ghi thu chi là 207.000 tỷ đồng, đạt 92,42% dự toán, bằng 105,40% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 109.500 tỷ đồng, bằng 88,81% dự toán, thu từ hoạt động [[Nhập khẩu|xuất nhập khẩu]] đạt 70.000 tỷ đồng, bằng 88,72% dự toán<ref name="kt9thangdaunam">[http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thành phố Hồ Chí MinhTPHCM-Thoi-diem-nuoc-rut-hoan-thanh-ke-hoach-2012/20129/149518.vgp Thành phố Hồ Chí Minh: Thời điểm “nước rút” hoàn thành kế hoạch 2012], Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.</ref>…
 
Bên cạnh đó [[Ủy ban nhân dân]] Thành phố [[Hồ Chí Minh]] cũng đã trình [[Hội đồng nhân dân]] Thành phố 29 chỉ tiêu về [[kinh tế]] và xã hội trong năm 2013, đặt mục tiêu [[thu nhập bình quân đầu người]] năm 2013. Trong đó có một số chỉ tiêu [[kinh tế]] gồm có [[Thu nhập bình quân đầu người|GDP bình quân đầu người]] đạt khoảng 4.000 USD/người, tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự kiến tăng 9,5-10%, tốc độ kim ngạch [[xuất khẩu]] là 13%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn [[xã hội]] dự kiến khoảng 248.500-255.000 tỷ đồng, bằng 36-37% GDP, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng của [[Việt Nam|cả nước]]<ref name="muctieukt2013">[http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/tp-hcm-dat-muc-tieu-thu-nhap-binh-quan-4-000-usd-moi-nguoi/ TP HCM đặt mục tiêu thu nhập bình quân 4.000 USD mỗi người], Theo báo VnExpress.</ref>...
517

lần sửa đổi