Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Danh sách các thiết bị sử dụng 3G ==
* [[Nokia]]:
* [[Tập đoàn LG|LG]]:
* [[Motorola]]:
* [[Ôxy|O2]]:
* [[SamSung]]
* [[Iphone 3GApple]]
* [[Sony Ericssion]]
* [[HTC]]
* [[BlackBerry]]
* ...
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh