Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Quyền hành của Tư Mã Chiêu trong triều ngày một to và tiếp tục lấn át Tào Mao. Năm [[258]], Chiêu ép Tào Mao phong mình làm Tấn công, ban cửu tích và hưởng thực ấp 6 quận thuộc Tinh châu và 2 quận thuộc Tư châu. Tào Mao bất đắc dĩ phải nghe theo.
 
Trước sự chèn ép của Tư Mã Chiêu, Tào Mao không cam chịu. ThángNgày Kỉ Sửu tháng 5 năm Canh Thìn ([[2 tháng 6]] năm [[260]]), ông cho triệu các đại thần [[Vương Trầm]], [[Vương Kinh]] và [[Vương Nghiệp]] vào cung bàn kế chống lại Tư Mã Chiêu. Ông nói với ba người
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt''.