Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Diện tích: gdrgyrdf)
Không có tóm lược sửa đổi
:<math>A=\frac{nt^2}{4\tan(\frac{180}{n})}</math>,
 
hay theo độ radian <math>A=\frac{nt^2}{4\tan(\frac{\pi}{n})}</math>,
hay theo độ radian
:<math>A=\frac{nt^2}{4\tan(\frac{\pi}{n})}</math>,
 
với ''t'' là độ dài của một cạnh.
Người dùng vô danh