Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

Đã lùi lại sửa đổi 16303893 của 113.189.179.249 (Thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 16303893 của 113.189.179.249 (Thảo luận))
===Đường chéo===
 
Với <math>n > 2</math> số đường chéo là <math>fgdfghfgf\frac{n (n-3)}{2}</math>\n=0, 2, 5, 9,... Chúng chia đa giác thành 1, 4, 11, 24,... phần.
</math>\n=0, 2, 5, 9,... Chúng chia đa giác thành 1, 4, 11, 24,... phần.
 
=== Diện tích ===<!-- This section is linked from [[Truncated icosahedron]] -->
1.010

lần sửa đổi