Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
== Thế phả hoàng đế Trần ==
<center>
{{familytreechart/start}}
{{familytreechart | | | | | Tai |Tai=Trần Cảnh Đế<br />[[Trần Văn Tán]]}}
{{familytreechart | |,|-|-|-|^|-|-|-|.|}}
{{familytreechart | Daot | | | | | | Wu |Daot=Thủy Hưng Chiêu Liệt Vương<br />[[Trần Đạo Đàm]]|Wu='''Trần Vũ Đế'''<br />[[Trần Bá Tiên]]<br>503-'''557-559'''}}
{{familytreechart | |)|-|-|-|.| }}
{{familytreechart | Wen | | Xuan |Wen='''Trần Văn Đế'''<br />[[Trần Văn Đế|Trần Thiến]]<br>522-'''559-566'''|Xuan='''Trần Tuyên Đế'''<br />[[Trần Tuyên Đế|Trần Húc]]<br>530-'''569-582'''}}
{{familytreechart | |!| | | |!| }}
{{familytreechart | Fei | | Hou |Fei='''Trần Phế Đế'''<br />[[Trần Bá Tông]]<br>554-'''566-568'''-570|Hou='''Trần Hậu Chủ'''<br />[[Trần Thúc Bảo]]<br>553-'''582-589'''-604}}
{{familytreechart/end}}
</center>
 
== Đọc thêm ==
* ''[[Trần thư]]''